JeToTak.sk - úvodná stránka

Výber z blogov

Kam miznú regionálne rozdiely

Priepastné regionálne rozdiely Slovenska sa často spomínajú medzi najzávažnejšími problémami nášho štátu. V tejto veci sa zhoduje ...

[Štefan Domonkos]

Turecko na križovatke

Na prvý pohľad sa zdá, že život v Istanbule sa nezmenil. Na cestách sú zápchy, ľudia sa ponáhľajú na trajekt alebo na autobus. Už ...

[Joachim Becker]

Ľudské práva neonacistov aj utečencov sú rovnaké

Predvčerom bolo 10. decembra, Medzinárodný deň ľudských práv. No oslavovať toto výročie vo chvíli keď na Maďarskej hranici, v Tompe, ...

[Peter Weisenbacher]

Čudná solidarita

Kríza žánru | Editorial | Tomáš Profant | 07.12.2011

_ma_small

Lekári/ky sa dohodli s vládou a tak je možné napísať kritický článok bez toho, aby sa stal súčasťou demagógie slovenskej tlače.

 Ostáva iba dúfať, že takéto nepríjemné prekvapenie vnukne lekárom/kam sledujúcim médiá myšlienku, že podobne ako v oblasti zdravotníctva, aj v iných záležitostiach sú spolu so zbytkom obyvateľstva často obeťami indoktrinácie.

Cieľom tohto článku však je sa zamyslieť nad hlavnou požiadavkou lekárov/iek, od ktorej nakoniec ustúpili, teda zvýšenie platov na úroveň 1,5 až 3-násobku priemernej mzdy. Je samozrejme možné považovať takúto požiadavku za strategickú. Jej cieľom nemuselo byť ju dosiahnuť, ale zaistiť, aby bolo prijaté menšie, ale uspokojujúce, zvýšenie. Nakoniec budú mať lekári/ky platy na úrovni 1,25 až 2,3-násobku priemernej mzdy na Slovensku. Čo je zlé na 3-násobku priemernej mzdy?

Jedným z dôležitých aspektov v zdravotníckej dráme posledných týždňov bol postoj verejnosti k požiadavkám lekárov. Názory sa určite rôznili, ale dvoma krajnými boli vnímanie našich liečiteľov/liek ako vydieračov/iek, ktorí si pacientov/ky berú za rukojemníkov/čky na jednej strane a na druhej podpora spravodlivým nárokom za ťažkú a najmä zodpovednú prácu. Kým prvý postoj je pri pohľade na finančné ohodnotenie vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov/kýň v lukratívnych oblastiach ako sú finančné služby, či informačné technológie opovrhnutiahodný, druhý tiež nie je možno podporiť bez výhrad.

Kľúčovým pojmom je tu spravodlivosť. Nepochybne je spravodlivé, aby mali lekári vyššie, ako priemerné, platy. Tieto sa na Slovensku pohybujú na úrovni 880 eur, medián je 800 a minimálna mzda je 317 eur. Lekári/ky teda požadovali, aby ich najvyššie platy boli 8,3-násobkom minimálnej mzdy a dosiahli, že budú na úrovni 6,3-násobku. Je možné označiť takýto rozdiel za spravodlivý? V akej spoločnosti chcú vlastne slovenskí/é lekári/ky žiť? Akej spravodlivosti sa dovolávajú a u koho?

Katherine Gibson a Julie Graham vo svoje knihe o post-kapitalistickej politike analyzujú príklad úspešného kooperatívneho družstva nachádzajúceho sa v Baskicku – Mondragón. V Mondragóne pracuje tridsať tisíc zamestnancov a vo výrobe sa tu používajú najmodernejšie technológie. Mondragón má vlastnú banku, či systém vyplácania dôchodkov. Časť platu sa odvádza do spoločného investičného fondu. Jedným zo základných pilierov je tzv. platobná solidarita. Rozdiely medzi mzdami boli po Druhej svetovej vojne dané pomerom 1:3, to znamená, že najvyšší plat mohol byť najviac trojnásobkom najnižšieho. V priebehu viac ako päťdesiat ročnej histórie sa pod tlakom zmien v okolitom svete tento pomer zmenil na 1:6. Bola to zväčšujúca sa nerovnosť v Španielsku a zbytku západnej Európy, ktorá viedla k zavádzaniu nerovnosti aj do Mondragónu.

Avšak práve rovnosť umožňuje spoločnosti, aby existovala. Existencia spoločného priestoru, v ktorom sa riešia podobné problémy, v ktorom nie je možné si individuálne kúpiť svoje vlastné riešenie a nebrať ohľady na ostatných, je základom fungujúcej spoločnosti. Rovnosť nie je len hodnotou samou o sebe, vo vzťahu k iným – blížnym – ľuďom, ale má zároveň skrz vytváranie tejto blízkosti funkciu spoločenského tmelu. Podobne ako napríklad spoločný nepriateľ, tak aj spoločné, každodenné, problémy vyplývajúce z podobnosti životnej úrovne umožňujú existenciu spoločnosti. O rovnosť, alebo, lepšie povedané, nízku úroveň nerovnosti, by sme sa teda mali usilovať.

Jan Keller píše o nesúmerateľnej nerovnosti a dáva do kontrastu najbohatších s najchudobnejšími. To je pochopiteľne omnoho problematickejšie, avšak požiadavky lekárov zapadajú do kontextu tejto nesúmerateľnosti v tom zmysle, že neusilujú o dosiahnutie väčšej rovnosti v spoločnosti. Lekári chcú svojimi požiadavkami nerovnosť prehĺbiť. Slovensko je v prvej desiatke Giniho indexu (odhliadnuc na chvíľu od nedokonalostí tohto štatistického nástroja), ale rast ich platov prispeje k zhoršeniu situácie nazeranej z tejto perspektívy.

Je azda na mieste zopakovať, že napriek ďalším problematickým aspektom modernej medicíny, ktoré nie sú predmetom tohto článku, si nepochybne lekári zaslúžia mať vyššie ako priemerné platy a zaslúžia si najmä vážnosť, ktorej sú tieto platy púhym odrazom. Ak však majú byť vážení, mali by svoje požiadavky klásť tak, aby ich tí, ktorí si ich majú vážiť mohli akceptovať. Ako k tomu prídu šičky z Hencoviec s platom 320 eur? Prečo by ony mali byť solidárne s osemkrát vyšším príjmom?

Toto je hlavný problém lekárskej požiadavky. Svojim apelom na vážnosť lekárskeho stavu sa obracia na celú spoločnosť, avšak svojou materiálnou stránkou sa pozerá iba smerom k vysokoškolákom v ostatných odvetviach. Platy tejto vyššej strednej vrstvy však sú rovnako nesprávne nerovné voči platom najchudobnejších na Slovensku. Potrebujeme zmeniť štruktúry slovenskej nerovnosti tak, aby sa platy zamestnancov v súkromnej sfére dostali na úroveň lekárskych a dosiahla sa vyššia miera rovnosti a nie, aby sa ďalšia skupina vzďaľovala väčšine svojich spoluobčanov. Prípadne, z opačnej strany, aby sa lekárske platy dostali na úroveň platov v súkromnej sfére (a vyššie) a aby ostatným boli adekvátne dorovnané platy napríklad cez rast minimálnej mzdy.

Podpora požiadavkám lekárov/iek je teda na mieste, avšak iba v prípade, že bude doplnená o vyrovnávajúce mechanizmy aj pre nižšie príjmové vrstvy obyvateľstva.

Bookmark and Share

Súvisiace články:

Hodnotenie

6

Tento článok zatiaľ hodnotilo 78 čitateľov

Ako funguje hodnotenie článkov?

Diskusia

Naposledy pridaný: 15.12.2011 (ISP)

Diskusia k článku obsahuje 20 príspevkov


Odporúčame

Video

Čo s utečencami? vačší format, videoarchív


Fotoreport

Výstava v átriu

Čoskoro otvoríme našu fotogalériu.

Occupy Wall Street
Occupy Wall Street 5 Occupy Wall Street 4 Occupy Wall Street 3 Occupy Wall Street 2 Occupy Wall Street 1
Kreacionistické múzeum Petersburg (5) Kreacionistické múzeum Petersburg (4) Kreacionistické múzeum Petersburg (3) Kreacionistické múzeum Petersburg (2) Kreacionistické múzeum Petersburg (1)

Copyright © 2007 - 2018 jeToTak.sk. Všetky práva vyhradené. ISSN 1337-8872

Využívame spravodajstvo z databázy ČTK, ktorej obsah je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupňovanie tohoto obsahu či jeho častí verejnosti,
a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu ČTK výslovne zakázané. Copyright (2003) The Associated Press (AP) - všetky práva vyhradené.
Materiály agentury AP nesmú byť ďalej publikované, vysielané, prepisované alebo redistribuované.

Design by MONOGRAM and Maroš Schmidt, Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist