JeToTak.sk - úvodná stránka

Výber z blogov

Kam miznú regionálne rozdiely

Priepastné regionálne rozdiely Slovenska sa často spomínajú medzi najzávažnejšími problémami nášho štátu. V tejto veci sa zhoduje ...

[Štefan Domonkos]

Turecko na križovatke

Na prvý pohľad sa zdá, že život v Istanbule sa nezmenil. Na cestách sú zápchy, ľudia sa ponáhľajú na trajekt alebo na autobus. Už ...

[Joachim Becker]

Ľudské práva neonacistov aj utečencov sú rovnaké

Predvčerom bolo 10. decembra, Medzinárodný deň ľudských práv. No oslavovať toto výročie vo chvíli keď na Maďarskej hranici, v Tompe, ...

[Peter Weisenbacher]

Lož ako referendová kampaň

Kríza žánru | Editorial | Oľga Pietruchová | 08.12.2014

_ma_small

Kampaň pred referendom proti homosexuálom a sexuálnej výchove – pretože referendum o rodine to určite nie je – začala presne tak, ako sa dalo očakávať. Keďže argumenty o ohrození tradičného manželstva pármi rovnakého pohlavia de facto neexistujú, musí Aliancia za rodinu šesť miliónový prieskum verejnej mienky o platnosti súčasne platných zákonov a neplatnosti súčasne neplatných zákonov nejako zdôvodniť. Ako ukázala štvrtková diskusia Pod lampou, idú na to strašením ľudí vyfabulovanými hrozbami, ktoré sa údajne dejú v západných liberálnych krajinách s cieľom rozbíjať tradičnú rodinu. Pozrime sa teda na tieto údajné ohrozenia.

Švédsko ako hrozba?

V diskusii bolo niekoľkokrát spomínané Švédsko. Chromík v diskusii tvrdil, že „vo Švédsku iba 17% detí žije so svojimi biologickými rodičmi“. Je to jednoducho klamstvo, skutočnosť vyzerá totiž úplne inak. Podľa oficiálnej stránky Sweden.se sa 90% detí narodí do rodiny oboch biologických rodičov (a áno, stránka píše o otcovi a matke), pričom títo sú buď manželia alebo žijú spolu v partnerstve. Odlúčenie rodičov nie je výnimočné, ale stále žije 74% detí do 18 rokov s oboma biologickými rodičmi (pričom to môže byť aj forma spoločnej, u nás nazývanej striedavej, starostlivosti). Podrobnejšie rozdelenie ukazuje výskum švédskeho ŠÚ pod vedením Swedish National Institute of Public Health z roku 2009. Podľa neho v nukleárnych rodinách biologických rodičov (alebo slovníkom Chromíka „s ockom a mamou“) žije 67,3% švédskych detí vo veku do 15 rokov, 10,2% v striedavej starostlivosti s rovnomerným rozložením času u otca a matky, 8% žije prevažne s jedným rodičom a iba 14% výlučne s jedným rodičom. U detí vo veku do 12 rokov sú tieto čísla ešte vyššie v prospech nukleárnych rodín (71,8%).

Porovnajme situáciu v Švédsku so Slovenskom. Podľa výsledkov sčítania ľudu v roku 2011 žije u nás takmer 1 milión detí a mladých ľudí vo veku do 18 rokov. Z nich 77 % žije v rodinách s oboma rodičmi a 23 % v jednorodičovských rodinách. V rámci úplných rodín 90 % detí žije v rodinách, kde sú rodičia zosobášení a 10 % detí žije u rodičov bez legálneho zväzku. Z týchto dát nevieme vyčítať, koľko z nich tvoria rodiny oboch biologických rodičov a koľko je s jedným nevlastným rodičom. Z demografických štatistík vieme, že cca. 13% z podielu sobášov tvoria tie, kde aspoň jeden partner už bol rozvedený. Je teda pravdepodobné, že cca. 10 až 13% z úplných rodín tvoria tie s nevlastným rodičom a podiel detí, žijúcich s oboma biologickými rodičmi je teda porovnateľný so Švédskom. Na druhej strane treba zobrať do úvahy, že striedavá starostlivosť u nás je zatiaľ „v plienkach“ a teda na Slovensku žije s iba s jedným rodičom (prevažne matkou) takmer o 10% viac detí ako vo Švédsku.

V oboch krajinách teda žije porovnateľný počet detí s biologickými rodičmi, kým podiel detí, ktorý má po rozchode rodičov s nimi rovnocenný kontakt, je u nás podstatne nižší. Situácia na Slovensku sa teda nijako radikálne nelíši od Švédska a strašenie rozpadom rodiny v škandinávskych krajinách teda naozaj nie je na mieste. Navyše, ak by sme vzali do úvahy kvalitu života a sociálnu situáciu rodín, dostaneme úplne iný obraz a tieto krajiny nám môžu byť vzorom.

Šťastie detí a forma rodiny

Ďalším konsenzuálnym tvrdením v relácii bolo, že deti žijúce v kompletných rodinách sú šťastnejšie. Hoci sa to zdá byť prirodzené a logické, nemusí to byť bezpodmienečne pravda. Nedávny výskum z Veľkej Británie ukázal niečo iné. Prieskum publikovaný na jar tohto roka skúmal pocity šťastia medzi takmer 13 tisíc deťmi vo veku sedem rokov a rôznych typov rodín – od tradičnej rodiny s oboma rodičmi cez rodiny s jedným nevlastným rodičom a jednorodičovskými rodinami. Vo všetkých troch skupinách odpovedalo takmer rovnaké percento – okolo 36%, že sa cítia šťastné stále, zvyšných 64 percent uviedlo, že je šťastné niekedy alebo nikdy. Ako sa ukázalo, forma rodiny nemá žiadny vplyv na šťastie dieťaťa; rozhodujúca je kvalita vzťahov, harmónia v rodine a starostlivosť rodičov o dieťa (viac o výskume v slovenčine).

Matky, otcovia, rodičia...

A poďme ďalej... ďalšie ohrozenie rodiny má vyzerať ako príklad zo Škótska, kde vraj NHS (National Health System, teda systém verejného zdravotníctva) zakázal používať pojmy „otec a matka“ a nahradil ich rodičom. Porušenie tohto pravidla napr. zdravotnými sestrami sa vraj trestá výpoveďou. A aká je pravda? NHS aktualizovala publikáciu pre budúcich rodičov pod názvom „Ready Steady Baby“, kde bol nahradený výraz otec výrazom partner. Cieľom je používať viac inkluzívny jazyk vzhľadom k párom rovnakého pohlavia. Samozrejme, žiadne výpovede ani žiadne reštrikcie sa pri použití slova otec nechystajú. Naopak, keď si na stránke www.nhs.uk zadáte do prehliadavača slov „father“, dostanete 4 830 nálezov. Tak ako to je s tým zákazom, pán Chromík?

Ďalšou obeťou „útoku na rodinu“ mal byť zamestnanec, ktorý obhajoval v mailovej diskusii tradičnú rodinu a bol za to prepustený. Na Postoyi sa k prípadu viedla diskusia, kde jeho bývalý kolega napísal: „Opis dvoch emailov v interview je znacne skresleny - opisuje to, ako ich vnima autor, nie ako ich pochopi vecsina, ktora ich citala. V prvom maily oznacil vsetok vyskum v oblasti genderu za "pure nonsens", a vyjadril nadej, ze ludia z nasej spolocnosti sa zbavia destruktivnej ideologie a pridu k zdravemu rozumu. Druhy email bol slovne korektnejsi, opet v nom zdoraznil destruktivnost LGBT ideologie (OK, nazor ktory musime respektovat, nakoniec je to aj moj nazor) a nasledne naznacil, ze LBGT je v podstate ekvivaletntna pedofilii (co uz ludia nevnimaju ako korektne spravanie). Ani v jednom z jeho emailov NEBOLA zmienka o tradicnej rodine (!!). V oboch iba riesil jeho nazor na LBGT, ktory vyznel ako utocny.“ Chcem teda veriť, že obhajoba tradičnej rodiny sa nerovná útočeniu a kriminalizácii ľudí s inou sexuálnou orientáciou.

Sexuálna výchova

Účinným prostriedkom v predreferendovej kampani sa javí strašenie sexuálnou výchovou. Kým v Nemecku bol vraj za neúčasť na sexuálnej výchovy dcéry otec zavretý do väzenia, u nás deviataci v košickej škole usilovne nacvičovali sexuálne polohy.

Čo sa týka nemeckého prípadu, v článkoch Silvie Masalovej a Andreja Lúčneho sú uvedené podrobné detaily. Ja len dodám, že v Nemecku je povinná školská dochádzka a keď ju rodičia nerešpektujú, porušujú zákon. Úrady samozrejme konajú a udeľujú pokuty. A je úplne jedno, či dieťa vynechá sexuálnu výchovu, dejepis alebo matematiku. Keďže rodičia opakovane odmietli zaplatiť pokutu za priestupok (30 EUR), musel si otec odsedieť 24 hodín vo vynucovacej väzbe ako náhradu za pokutu. V Nemecku je totiž dodržiavanie zákonov pravidlom, nie možnosťou. A všetky zákony platia rovnako pre všetkých, čo je základom právneho štátu.

Košický prípad vyzerá byť na účelovo a umelo vytvorený pre potreby kampane. Dotknutá škola na svojej stránke jasne píše: „Každému súdnemu a rozumne zmýšľajúcemu človeku musí byť od začiatku jasné, že metódy vzdelávania opísané v spomínanom článku by si nemohla dovoliť žiadna riadna ani dokonca alternatívna škola. Žiadny pedagóg ani odborník pre výchovu a vzdelávanie mládeže by predsa takýto neprofesionálny blud neuskutočnil.... Aktivity boli zo strany žiakov hodnotené veľmi pozitívne. Vyjadrenia žiakov: bolo to poučné, zaujímavou formou vysvetlené, niečo iné ako bežné vyučovanie. Anonymného autora podnetu radi privítame na škole a poinformujeme o pravdivom priebehu pre nás úspešnej akcie.“

Súčasná prax výučby sexuálnej výchovy je taká, že príliš liberálna osveta vskutku nehrozí. Je v kompetencii školy, či a akým spôsobom ju zaradí do výučby a rôzne typy škôl budú k nej prirodzene pristupovať rôznym spôsobom. Iný bude prístup aj obsah na cirkevných školách (čo je prirodzené) a iný na štátnych (aspoň by to tak malo byť). Okrem toho, mnohé školy dávajú už v súčasnosti podpisovať súhlas s účasťou na takomto vyučovaní. Najjednoduchšie by bolo tento súhlas integrovať do prehlásenia, ktorým rodičia prihlasujú dieťa na etiku alebo náboženstvo. Na to naozaj nie je potrebné žiadne referendum.

Referendová otázka sa navyše pýta vyslovenie na výučbu „sexuálneho správania“, čo je trochu iné ako sexuálna výchova a AZR by mala vlastne objasniť, čo si pod tým predstavuje. Nehovoriac o tom, že otázka je nejednoznačná – čo sa stane, keď dieťa na sexuálnej výchove byť chce a rodič si to neželá? Tu by mal byť prvotný záujem dieťaťa a jeho právo na informácie v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa.

Účel nesvätí prostriedky

V skratke sa dá povedať, že všetky menované prípady údajného ohrozenia rodiny, prezentované Chromíkom, boli účelovo prekrútené v zmysle starého známeho „účel svätí prostriedky“. Nie, nesvätí... akokoľvek dobre a úprimne to ľudia presadzujúci referendum myslia, akokoľvek ušľachtilé a závažné sú ich pohnútky, klamstvo by nemalo byť súčasťou kampane. Dokonca ani vtedy, keď ide o tak vysoký cieľ referenda ako je „kontemplácia nad krásou“. Pretože „žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy“ (A.Einstein).

Bookmark and Share

Súvisiace články:

Hodnotenie

8

Tento článok zatiaľ hodnotilo 343 čitateľov

Ako funguje hodnotenie článkov?

Odporúčame

Video

Čo s utečencami? vačší format, videoarchív


Fotoreport

Výstava v átriu

Čoskoro otvoríme našu fotogalériu.

Occupy Wall Street
Occupy Wall Street 5 Occupy Wall Street 4 Occupy Wall Street 3 Occupy Wall Street 2 Occupy Wall Street 1
Kreacionistické múzeum Petersburg (5) Kreacionistické múzeum Petersburg (4) Kreacionistické múzeum Petersburg (3) Kreacionistické múzeum Petersburg (2) Kreacionistické múzeum Petersburg (1)

Copyright © 2007 - 2018 jeToTak.sk. Všetky práva vyhradené. ISSN 1337-8872

Využívame spravodajstvo z databázy ČTK, ktorej obsah je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupňovanie tohoto obsahu či jeho častí verejnosti,
a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu ČTK výslovne zakázané. Copyright (2003) The Associated Press (AP) - všetky práva vyhradené.
Materiály agentury AP nesmú byť ďalej publikované, vysielané, prepisované alebo redistribuované.

Design by MONOGRAM and Maroš Schmidt, Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist