JeToTak.sk - úvodná stránka

Výber z blogov

Kam miznú regionálne rozdiely

Priepastné regionálne rozdiely Slovenska sa často spomínajú medzi najzávažnejšími problémami nášho štátu. V tejto veci sa zhoduje ...

[Štefan Domonkos]

Turecko na križovatke

Na prvý pohľad sa zdá, že život v Istanbule sa nezmenil. Na cestách sú zápchy, ľudia sa ponáhľajú na trajekt alebo na autobus. Už ...

[Joachim Becker]

Ľudské práva neonacistov aj utečencov sú rovnaké

Predvčerom bolo 10. decembra, Medzinárodný deň ľudských práv. No oslavovať toto výročie vo chvíli keď na Maďarskej hranici, v Tompe, ...

[Peter Weisenbacher]

Nechajte maličkých chodiť do školy

Kríza žánru | Editorial | Pavol Hardoš | 02.02.2015

_ma_small

Úlohou sexuálnej výchovy je naučiť deti prijímať informovanú zodpovednosť za svoj vlastný sexuálny život. Akokoľvek dobré môžu byť úmysly rodičov, Aliancie, alebo kohokoľvek iného, pohlavný život si nakoniec každý žije sám. Ale každé dieťa má právo byť na tento život adekvátne pripravené.

Je roztomilým paradoxom, že zástancovia tzv. referenda o rodine argumentujú právami dieťaťa. V prípade adopcií pármi rovnakého pohlavia spomínajú akési právo dieťaťa na „otca“ a „mamu“, právo na kultúrne stereotypy vo svojom vývoji. Lebo treba vzory – a ak by dieťa videlo chlapa umývať riady, mohlo by to ním nadosmrti otriasť a navždy mu zabrániť naplniť predpísané rodové role. Pretože ak dnes začne chlap umývať riady, zajtra môže začať súložiť s mužmi! To by bol koniec našej kultúrnej dedovizne, nastal by vek zdravotných bratov a dirigentiek.

Ponechajme však teraz bokom, že deťom v domovoch, ale aj deťom žijúcim s rozvedenými alebo ovdovelými rodičmi, sú de facto podľa Aliancie upierané práva a nikto s tým nič nerobí, ba ani len referendum neohlasuje. Nechajme bokom, že deťom v detských domovoch by možno nevadilo mať aj vzory, ktoré nespĺňajú šablóny referendistov, pokiaľ by im dali lásku. Nechajme bokom, že Aliancia v skutočnosti svojimi snahami upiera právne istoty deťom, ktoré už dnes vyrastajú v rodinách s rodičmi rovnakého pohlavia.

V jednom sa s Alianciou za Rodinu úplne zhodnem -- práva detí treba brať vážne. A predpokladám, že odhliadnuc od môjho presvedčenia, že ľudské práva, podobne ako práva detí, nesmú byť predmetom referenda, sa s Alianciou zhodneme aj na tom, že chceme aby naše deti dostali vzdelanie, ktoré im umožní viesť plnohodnotný život. Zamyslime sa teda nad právami dieťaťa a aplikujme ich dôsledne. Pozrime sa preto aj na tretiu otázku nadchádzajúceho referenda.

Tu prichádza ten roztomilý paradox – kým bolo právo dieťaťa užitočnou rétorickou barličkou v ideologickom zápase proti zrovnoprávneniu homosexuálov, počuli sme ho skloňované v každom páde, s výnimkou vokatívu. Ako náhle ale príde reč na vzdelávanie, tu už práva dieťaťa ustupujú právu rodičov na ideologické vlastníctvo vlastných potomkov. Zrazu už nemá zmysel hovoriť o právach detí na vzdelanie, široké spektrum informácií, poznania formujúceho ich vlastnú autonómiu. Reč je namiesto práv zrazu o banánoch, kondómoch a duševnom nepokoji zlovoľnými fámami vybičovaných rodičov.

Vo svojom zápale Aliancia zabúda na jednu dôležitú skutočnosť. Rodičia nevlastnia svoje deti a nemôžu s nimi nakladať podľa svojej ľubovôle ako s majetkom. Nemajú neobmedzené právo voperovať im svoje ideologické klapky, ani im brániť v získavaní rozhľadu. Dieťa nie je kus plastelíny, ktorý si môžeme ľubovoľne formovať na vlastný obraz. Deti nebudú, po väčšinou, žiť v domácnosti rodičov celý svoj život – a aj keby žili, rodičia nemajú právo zatvárať ich do pivnice svojej mysle o nič viac, než do pivnice skutočnej. Sú to jedinečné ľudské bytosti, ktoré sa jedného dňa stanú plnohodnotnými členmi spoločnosti. Preto sme ako politická komunita spoluzodpovední za to, aby sa z nich stali svojprávni, autonómni jedinci a nie patvary zrkadliace momentálne obmedzenosti ich rodičov.

Nikto samozrejme nepopiera práva rodičov plodiť a vychovávať deti podľa svojich predstáv, v súlade s ich osobným presvedčením. Lenže ani rodič s najlepšími úmyslami nie je vševediaci a nedokáže deťom odovzdať všetko poznanie, ktoré sa im zíde. Prvoradým záujmom spoločnosti poskytujúcej všeobecné vzdelanie je predovšetkým rozvoj osobnosti dieťaťa – ako autonómnej bytosti. To ale znamená, že je nevyhnutné aby bolo vystavené širokej škále rôznorodosti ľudského žitia, a to nielen kvôli toľko skloňovanej tolerancii. Jedine všeobecné vzdelanie pomôže – ideálne v spolupráci s rodičmi – formovať nezávislého, kriticky mysliaceho občana, schopného utvárať si vlastný názor a niesť zodpovednosť za vlastné skutky. Jedine takáto autonómna bytosť je schopná robiť rozumné a slobodné rozhodnutia, ktoré sú ideálom v demokratickej spoločnosti.

Povedomie o sexe, sexuálnom správaní, sexuálnych identitách, o rizikách, ale aj chorobách patrí do akejkoľvek formulácie balíčka základných znalostí nevyhnutných pre zdravý osobný rast a rozvoj. Každé dieťa má právo poznať princípy fungovania vlastných pohlavných orgánov, každé dieťa má právo rozpoznať hlúpe fámy od skutočných princípov fungovania ľudskej sexuality, každé dieťa má právo vedieť, čo je sexuálne obťažovanie, každé dieťa má právo poznať sexuálne prenosné choroby a spôsoby (áno, spôsoby, množné číslo) ako sa im vyhnúť, každé dieťa má právo vedieť, že vlastní svoje telo a smie vždy povedať ‘nie’, a taktiež, každé dieťa, ktoré sa narodí s neväčšinovou sexuálnou orientáciou má právo vedieť, že je zdravé, normálne a má právo ľúbiť a byť ľúbené. Takéto deti si obzvlášť zaslúžia našu starosť o ich práva, lebo narodiť sa môžu do naozaj hocakej rodiny – či už sa to ich rodičom bude páčiť alebo nie.

Obavy o mravné ohrozenie detí, resp. ohrozenie hodnôt, ktoré považujú ich rodičia za dôležité, neobstoja. Predstava, že slušné katolícke (ateistické, evanjelické, moslimské, židovské, atď.) deti sa po sexuálnej výchove zmenia na zhýralé strely neriadenej chlípnosti je skôr dôkazom hysterických obáv, než čohokoľvek pozorovateľného v skutočnosti. Hodnoty, ktoré si prinášajú z domova, budú hrať v ich živote nezastupiteľnú úlohu, či už v dobrom, alebo zlom. Ťažko si teda predstaviť, že to, čo doma vidia, pozorujú a počúvajú celé roky, nejakým spôsobom nabúra pár hodín učebnicových informácií.

Sexuálna výchova navyše nemusí vôbec ohrozovať hodnotové presvedčenie rodičov. Sexuálna výchova napríklad nespochybňuje zdržanlivosť až do svadby. Naopak, účelom sexuálnej výchovy predsa je aj naučiť sa rešpektovať sexuálnu autonómiu ostatných a pochopiť, že ich nie naozaj znamená nie – čo musí oceniť každý mladý veriaci, ktorý chce počkať do svadby, ale ich partner/partnerka na nich nalieha.

Výskumy jasne ukazujú, že sexuálna výchova vedie k zníženiu tehotenstiev mladistvých, neskoršiemu začiatku sexuálneho života a menším prenosom pohlavných chorôb. Dosahuje teda aj ciele, na ktorých užitočnosti sa zhodnú aj jej odporcovia. Tehotné deti, traumatizujúce prvé sexuálne zážitky, či sexuálne obťažovanie sú veci, ktoré, predpokladám, nikomu nepraje ani Aliancia, ani nikto iný. Užitočnosť týchto informácii je vecou faktických pozorovaní, nie domnienok. Navyše, informácie, ktoré sa im na takýchto hodinách poskytujú, nie sú o nič viac hodnotovo závadné, ako keď sa ateistické deti dozvedia na hodinách dejepisu, etiky alebo občianskej náuky o kresťanskej alebo moslimskej viere.

Akokoľvek dobré môžu byť úmysly rodiča, ktorý chce deti chrániť izolovaním ich od nepríjemného poznania, existuje nezanedbateľná šanca, že sa ich dieťa ocitne v situácií, kde nepríjemným nebude teoretický poznatok, ale bolestivá skúsenosť z prvej ruky. Chrániť deti pred všetkými možnými nebezpečenstvami je pochopiteľná túžba každého rodiča, ale nesmie nikdy skĺznuť do patologického zatvárania sa pred svetom. V konečnom dôsledku takáto ochrana detí pred poznaním zaváňa skôr komplexmi a slabosťou vlastných presvedčení než láskou a starostlivosťou. A za to deti naozaj nemôžu. Otázka sexuálnej výchovy preto nemôže znieť „či?“, ale skôr „kedy“ a „ako?“ sa bude učiť. Tak poďme diskutovať radšej o tom.

 

Bookmark and Share

Hodnotenie

8

Tento článok zatiaľ hodnotilo 143 čitateľov

Ako funguje hodnotenie článkov?

Odporúčame

Video

Čo s utečencami? vačší format, videoarchív


Fotoreport

Výstava v átriu

Čoskoro otvoríme našu fotogalériu.

Occupy Wall Street
Occupy Wall Street 5 Occupy Wall Street 4 Occupy Wall Street 3 Occupy Wall Street 2 Occupy Wall Street 1
Kreacionistické múzeum Petersburg (5) Kreacionistické múzeum Petersburg (4) Kreacionistické múzeum Petersburg (3) Kreacionistické múzeum Petersburg (2) Kreacionistické múzeum Petersburg (1)

Copyright © 2007 - 2018 jeToTak.sk. Všetky práva vyhradené. ISSN 1337-8872

Využívame spravodajstvo z databázy ČTK, ktorej obsah je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupňovanie tohoto obsahu či jeho častí verejnosti,
a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu ČTK výslovne zakázané. Copyright (2003) The Associated Press (AP) - všetky práva vyhradené.
Materiály agentury AP nesmú byť ďalej publikované, vysielané, prepisované alebo redistribuované.

Design by MONOGRAM and Maroš Schmidt, Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist