JeToTak.sk - úvodná stránka

Výber z blogov

Kam miznú regionálne rozdiely

Priepastné regionálne rozdiely Slovenska sa často spomínajú medzi najzávažnejšími problémami nášho štátu. V tejto veci sa zhoduje ...

[Štefan Domonkos]

Turecko na križovatke

Na prvý pohľad sa zdá, že život v Istanbule sa nezmenil. Na cestách sú zápchy, ľudia sa ponáhľajú na trajekt alebo na autobus. Už ...

[Joachim Becker]

Ľudské práva neonacistov aj utečencov sú rovnaké

Predvčerom bolo 10. decembra, Medzinárodný deň ľudských práv. No oslavovať toto výročie vo chvíli keď na Maďarskej hranici, v Tompe, ...

[Peter Weisenbacher]

Šarlatánovo písmeno

Kríza žánru | Editorial | Miroslav Tížik | 31.05.2012

_ma_small

Nedávno som bol na túre v krásnom prostredí Starej Ľubovne. Okolie mesta a hradu je skutočným darom pre vizuálnych pôžitkárov. Prostredie zjavne stvorené na rozvoj nenáročnej turistiky, kde na malom priestore je okrem nadšencov pre históriu aj veľa možností pre tých, čo túžia po lesoch alebo náboženských zázrakoch v neďalekej Litmanovej. Miestne lesy však okrem zjavenia panenky Márie postihol aj iný zázrak.

Lesy sú posiate miestami zjavení jedného z obľúbencov bývalej premiérky Ivety Radičovej a nedoceneného génia slovenskej politiky a národohospodárstva.

 Divé svine na turistickom chodníku

Krásne prostredie a príjemné počasie ma zlákalo na výlet a ako nedomorodec a v kútiku srdca aj ochranca prírody som uprednostnil cestu cez lesy po turistickej značke. Popri niekoľkých novostavbách drevených kolíb a zbohatlíckej opevnenej haciendy som sa dostal do skutočnej lesnej oázy plnej hlukov živej prírody. No len asi po pol hodinke chôdze som narazil na rozrytú lesnú cestu, s nepravidelne rozloženými kopami nedávno zrezaných ihličnanov. Zažil som už rôzne lesy, kde sa ťaží drevo, ale takto zdevastované cesty a zničené chodníky a nedbanlivo porozhadzované kmene stromov som zatiaľ nevidel. Ako po invázii stáda vyhladnutých divých svíň. Intuícia mi v pamäti vyvolala zábery z rôznych televíznych správ a články z novín, ktoré propagovali takzvané Kravčíkove hrádzky, rôzne záseky a rozrýpané lesy a parky po celom Slovensku. Ryhy a jamy mali podľa propagačných šotov slúžiť na zadržiavanie vody v lesoch a v krajine. Tu som však videl niečo, čo práve naopak, ešte zvyšuje eróziu, lebo neodborné a nešetrné prepravovanie dreva spôsobilo, že sa pôvodne lesné cesty a turistických chodník premenili na potoky, ktorým ešte ľahšie stekala voda a odnášala pôdu smerom do doliny, k obydliam.

Nanešťastie po pár krokoch sa moja intuícia naplnila. Najskôr som narazil na pochybne a rizikovo zatarasený potok, ktorý mal umožniť prechod technike a ľuďom prepravujúcim drevo. A prvé pne z pomerne veľkých smrekov, takých mohutných, že by z nich boli pekné drevenice. Intenzívne zničené prostredie zneviditeľnilo značku a tak sa nedalo neobísť niekoľko v malých odstupoch vybudovaných hrádzok. Presne takých, aké už niekoľko rokov propaguje Michal Kravčík a ktoré výdatne finančne a politicky podporila bývalá premiérka. Čo ma najviac zaujalo bola ich malosť. Bolo zjavné, že ak by prišla troška väčšia prietrž, v podstate by tieto hrádzky nezachytili nič a ešte by voda začala obmývať nezarastené okolité svahy, teda voda by do dolín odniesla ešte viac blata. Veľmi nízke boli postavené v najužších roklinách, pravdepodobne aby ušetrili drevo. Šetrenie dreva na týchto podivných stavbách bolo zjavnejšie najmä pri pohľade na veľké množstvo vyrezaných veľmi vysokých stromov. Bolo ich oveľa viac a s oveľa väčším priemerom ako boli použité na hrádzkach. Nie len zatúlenému turistovi napadne, že pribúdajúce drevenica a koliby v širokom okolí sú stavané práve z takéhoto dreva, takže si možno ľahko predstaviť, ako sa to najlepšie drevo presúva do rúk podnikavých stavebníkov.

 Dymové signály politikom

Prostredie v blízkosti spílených stromov a hrádzok bolo podobne zdevastované ako cesty a chodníky. Odpad zo stromov a spáleniská na viacerých miestach zatarasili turistický chodník, ale turisti asi nie sú v tejto dobrodružnej akcii podstatní. Popri profesionálne zrezaných stromoch bolo vidieť množstvo vysoko a neodborne zrezaných pňov, myslím, že každému pilčíkovi by duša zaplakala, keby videl to neodborné a nešetrné zaobchádzanie so stromami. No najhoršie boli hŕby odsekov a osekaných konárov, ktoré boli buď voľne ponechané pri mieste, kde boli useknuté, alebo boli naznášané na kôpky čerstvých konárov, ktoré boli postupne spaľované. Zelené a uprostred lesa! Niektoré ešte tleli a dymili a pri vstupe na čistinku, kde sa otvoril širší pohľad na okolité lesy bolo vidieť viacero podobných dymových signálov. No neútočili ani Tatári, ani Turci, to len správcovia týchto lesov pravdepodobne vysielali ďakovné signály múdrym politickým rozhodnutiam do Bratislavy.

Pri tomto zážitku sa nedalo viacnásobne zaplakať. V mene tých, ktorí vedia aká dôležitá je voda v lesoch a ktorá tu tečie v umelo vyhĺbených ryhách spôsobujúcich oveľa väčšiu eróziu, ako dokáže aj pri drancovaní lesa spôsobiť drevárske firmy. V mene skúsených lesníkov a lesných robotníkov, ktorým by ich profesionálna povinnosť nedovolila zanechať za sebou tak zle zrezané pne a taký bordel a zvýšiť tak riziko premnoženia rôznych škodcov, ktorí môžu ohroziť aj zdravú časť lesa. V mene obyvateľov regiónu, ktorých lesy sú postupne klčované na drevo, ktoré pravdepodobne mizne na stavbách dreveníc a rôznych kolíb, v okolí vyrastajúcich rýchlejšie ako Kravčíkove hrádzky. V mene turistov, ktorí sa nemôžu vyhnúť apokalypse aká zostáva po zdivočelej aktivite staviteľov hrádzok a ktorí prichádzajú o turistické chodníky, meniace sa na potoky a močiare. A nezaplakať sa nedá ani v mene tých nezamestnaných, ktorých bez primeranej prípravy, ochranných pomôcok a primeraného odmeňovania na tieto práce nikto využíva a na ktorých hlavu padá kritika za stav lesa, ktorý je ohrozenejší ako pri pomerne veľkom drancovaní profesionálnych drevárov len niekoľko kilometrov od Kravčíkových hrádzok.

  Šarlatánstvo pre bezmocných

Agenda, ktorú Michal Kravčík vďaka podpore bývalej premiérky rozbehol na viacerých miestach na Slovensku ukázala na viacero vážnych problémov, ktoré však paradoxne slúžia ako dôležité zbrane v politických zápasoch. Ale ukazujú zároveň bezmocnosť a nemohúcnosť politikov riešiť elementárne problémy vo viacerých sférach. Nie náhodou si túto agendu tak ľahko osvojila Iveta Radičová, preto sa tak zapáčila aj politikom z SaS, ktorí od liberálnej agendy skokom prešli k rasistickej politike boja proti Rómom a preto sa ani v SMERe zatiaľ nenašiel silnejší hlas, ktorý by pomenoval všetky riziká tohto projektu. Treba však uznať, že projekt sa opiera o množstvo skutočne pálčivých problémov Slovenska. Celý projekt začínal ako protipovodňová ochrana. Všetci vidíme podivné výkyvy počasia a každoročné záplavy v rôznych častiach Slovenska, takže každý ľahko podporí projekty, ktoré sľubujú nejaké riešenie. No po krátkom čase už bol prezentovaný ako výborný projekt na aktivačné práce, ktorý dokáže zapojiť do pracovnej činnosti aj najmenej kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných. Starostovia v najzapadlejších (a zvyčajne aj chudobných) podhorských oblastiach s vysokou nezamestnanosťou dostali príspevok na vytváranie aktivačných prác, čo zároveň znamená prísun financií. Médiá zasa radi ukazovali, na stavbe hrádzok takmer s holými rukami hrdlačili zástupy Rómov na ktorých dohliadajú dobre vystrojený „bieli“ pracovníci nejakých firiem, spolu s nadšeným starostom. Vďaka projektu výstavby hrádzok mohli všetci slušní občania na Slovensku v televízii vidieť Rómov robiť. No a ku koncu funkčného obdobia autor projektu nezabudol verejnosť oboznámiť, aké sú hrádzky v porovnaní s bežnými betónovými lacné. Dokonalejší projekt asi ani doteraz nebol vymyslený a naozaj len politik, ktorý si nevie zrátať všetky výhody aké mu takáto agenda môže priniesť nebude takýto projekt podporovať.

Podľa plodov práce spoznáš človeka a podľa toho, či dokáže vyliečiť chorého spoznáš lekára, asi toľko ľudové príslovia. Celý projekt využil a pomenoval najvážnejšie problémy, ktorými výrazne trpí práve severovýchodné Slovensko. No pomenovanie a ukázanie na problémy neznamená ich riešenie. Ak si vyznávač ľudovej múdrosti spočíta, čo naozaj tieto hrádzky a rozrytá krajina prináša, uvidí niečo diametrálne odlišné ako tvrdia autori projektu a všetci tí, čo sú do neho nejako zapojení. Uvidí zdevastovanú krajinu a vyklčované lesy, intenzívnejšie odplavovanie lesnej pôdy do dolín, rastúce riziko lesných požiarov a šírenia škodcov. Uvidí množstvo dreva z obecných lesov v súkromných dvoroch a na súkromných domoch. Uvidí zničené turistické chodníky a teda zníženie príťažlivosti regiónu pre rozvoj zelenej ekonomiky. Uvidí len veľkú dočasnosť novovytvorených pracovných miest, ktoré v podstate nie sú pracovnými miestami, ale len príspevkom na zaplatenie menej ako minimálnej mzdy na tri až šesť mesiacov. Neprehliadne do očí bijúci amaterizmus pri lesných prácach a starostlivosti o les. Nedokáže nevidieť zneužívanie (predovšetkým) Rómov na práce, pri ktorých bez ochranných pomôcok nahrádzajú ťažné kone. Spozná, že pri stavbe hrádzok a hĺbení jám na lúkach nové zručnosti nezamestnaní nezískajú. Pri zrátaní si investícií do tohto výhodného opatrenia vlády si uvedomí, že vložené peniaze budú chýbať pri stavbe solídnych protipovodňových opatrení, ktoré nebudú len simulovať riešenia problémov. Uvedomí si, že regióny pánu bohu za chrbtom boli v podstate ešte viac potrestané za dlhodobú neschopnosť vlád u nás zabezpečiť funkčné verejné služby v protipovodňovej ochrane, funkčný pracovný trh a prácu s nezamestnanými a že nedokáže zabezpečiť profesionálnu starostlivosť o lesný fond na Slovensku. Najzjavnejším výsledkom projektu je okrem zdevastovanej krajiny aj zdevastovaný zmysel pre férovosť, solidaritu a rozumné nakladanie s verejnými zdrojmi. Žiaľ, nikto z tých, ktorí sú odkázaní aj na túto nevšednú podobu verejných projektov si ľudovú múdrosť dovoliť nemôže. Iný typ projektov, s ktorým by do takýchto regiónov prichádzali aj aké-také zdroje na zabezpečenie aj len dočasných aktivačných prác zatiaľ jednoducho nie sú. Spoločný osud uväznených v bezperspektívnosti a bezmocnosti vytvára zvláštny druh puta, ktoré im všetkým umožňuje vidieť ako najlepšie práve to, čo im dokáže vizionár božieho plánu predostrieť

Bookmark and Share

Hodnotenie

7

Tento článok zatiaľ hodnotilo 64 čitateľov

Ako funguje hodnotenie článkov?

Diskusia

Naposledy pridaný: 01.06.2012 (marcus)

Diskusia k článku obsahuje 4 príspevkov


Odporúčame

Video

Čo s utečencami? vačší format, videoarchív


Fotoreport

Výstava v átriu

Čoskoro otvoríme našu fotogalériu.

Occupy Wall Street
Occupy Wall Street 5 Occupy Wall Street 4 Occupy Wall Street 3 Occupy Wall Street 2 Occupy Wall Street 1
Kreacionistické múzeum Petersburg (5) Kreacionistické múzeum Petersburg (4) Kreacionistické múzeum Petersburg (3) Kreacionistické múzeum Petersburg (2) Kreacionistické múzeum Petersburg (1)

Copyright © 2007 - 2018 jeToTak.sk. Všetky práva vyhradené. ISSN 1337-8872

Využívame spravodajstvo z databázy ČTK, ktorej obsah je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupňovanie tohoto obsahu či jeho častí verejnosti,
a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu ČTK výslovne zakázané. Copyright (2003) The Associated Press (AP) - všetky práva vyhradené.
Materiály agentury AP nesmú byť ďalej publikované, vysielané, prepisované alebo redistribuované.

Design by MONOGRAM and Maroš Schmidt, Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist