JeToTak.sk - úvodná stránka

Výber z blogov

Kam miznú regionálne rozdiely

Priepastné regionálne rozdiely Slovenska sa často spomínajú medzi najzávažnejšími problémami nášho štátu. V tejto veci sa zhoduje ...

[Štefan Domonkos]

Turecko na križovatke

Na prvý pohľad sa zdá, že život v Istanbule sa nezmenil. Na cestách sú zápchy, ľudia sa ponáhľajú na trajekt alebo na autobus. Už ...

[Joachim Becker]

Ľudské práva neonacistov aj utečencov sú rovnaké

Predvčerom bolo 10. decembra, Medzinárodný deň ľudských práv. No oslavovať toto výročie vo chvíli keď na Maďarskej hranici, v Tompe, ...

[Peter Weisenbacher]

Výzva primátorovi a poslancom/kyniam MsZ Bratislavy k pochodu 12.9. 2015

Kríza žánru | Slovensko | redakcia | 10.09.2015

_ma_small

Vážený pán primátor mesta Bratislavy, vážené poslankyne, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, my, obyvateľky a obyvatelia mesta Bratislavy a Slovenska Vás oslovujeme s výzvou verejne reagovať na ohlásenú akciu s názvom Spoločne za Slovensko, proti islamizácii Európy a imperializmu USA, ktorá sa má konať 12. septembra od 15.00 v Bratislave.

Tento pochod podľa slov organizátorov, ktorými sú známi slovenskí neonacisti, „nadväzuje na takmer 10-tisícový protest, ktorý sa uskutočnil 20. júna v Bratislave“. Účastníkov protestu bolo podstatne menej, dôležité však je, že niektorí z nich počas neho verejne šírili nenávisť proti Rómom a moslimom, svojím agresívnym správaním prerušili preteky World City Downhill Tour a napadli rodinu zo Saudskej Arábie. Aj preto sa organizátori ďalšieho športového podujatia, Telekom Night Run, po porade so zástupcami samosprávy, Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave a zložkami mestskej polície rozhodli svoju akciu pre obavy o bezpečnosť účastníkov a účastníčok presunúť z 12. septembra na nasledujúci deň.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky, základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Nenávistná kampaň neonacistických politikov ohrozuje naše základné práva a slobody. Viacerí z organizátorov a rečníkov na júnovom pochode boli členmi Slovenskej pospolitosti, ktorú rozpustil Najvyšší súd Slovenskej republiky z dôvodu, že jej program spochybňoval základné občianske a ľudské práva. Ďalší sú členmi podobných organizácií.

Bratislava by sa nemala stať mestom, v ktorom je nutné rušiť športové, či iné podujatia a obávať sa o vlastnú bezpečnosť. Nachádzame sa uprostred zložitej geopolitickej a utečeneckej krízy, ktorú neonacisti zneužívajú, aby sa dostali k moci. Zodpovedné riešenia, ktoré budú v súlade so základnými ľudskoprávnymi dokumentmi a našimi medzinárodnými záväzkami, je nutné hľadať v spolupráci s ostatnými európskymi krajinami. Nemecké, či rakúske politické elity, rovnako ako predstavitelia ďalších krajín Európy, sa jasne prihlásili k solidarite a vyvolávanie nenávisti odsudzujú a aj postihujú.

Preto vás vyzývame, aby ste verejne zaujali jednoznačný postoj voči tomuto pochodu, podobne ako to 14. marca 2014 urobil predošlý primátor pán Milan Ftáčnik, keď na budovu magistrátu vyvesil protifašistickú zástavu. (Nemal by to byť žiaden problém, stačí ju vytiahnuť zo skladu.) Zároveň vás vyzývame, aby ste v súčinnosti s ostatnými zodpovednými orgánmi podnikli všetky kroky, ktoré povedú k zaisteniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov nášho mesta a využili všetky právne prostriedky, aby ste zabránili šíreniu akejkoľvek nenávisti. V sobotu 12.9. máte možnosť ukázať slovenskej i svetovej verejnosti, že sa vedenie hlavného mesta Bratislava jasne hlási k hodnotám demokracie, ľudskosti a solidarity.

Katarína Andrejcová, divadlo DPM

Barbora Andrezalová, obyvateľka Bratislavy

Eka Balašková, občianska aktivistka

Zuzana Balážová, výskumníčka, Rómske advokačné a výskumne stredisko, Skalica

Dobromila Baloghová, výtvarná pedagogička, obyvateľka Bratislavy

Milan Barlog, Spišská Nová Ves

Jana Belišová, etnomuzikologička

Martina Benčuríková, študentka

Marta Botiková, vedúca Katedry etnológie a muzeológie FiF UK

Viera Böttcher, Slovensko-český ženský fond

Ivana Brezinská, občianska aktivistka

Ján Budaj, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro

Jana Cviková, ASPEKT

Tina Čorná, Bratislavčanka, novinárka

Daniel Milo, obyvateľ Bratislavy

Vlado Dolinay, učiteľ a poslanec MZ BA-Petržalka

Michal Drotován, poslanec MZ BA - Rača

Jana Dudková, Bratislava

Alena Faragulová

Jaroslava Farkašová, právnička

Hana Fábry, občianska aktivistka a publicistka

Tomáš Ferenčák, redaktor

Mária Ferenčuhová, poetka a filmová teoretička, Bratislava

Andrej Ferko, matematik

Šimon Ferstl, divadlo DPM

Martina Fiamová, historička, SAV

Milan Ftáčnik

Eva Gatialová, ASPEKT

Lucia Gertli, menežerka, obyvateľka Bratislavy

Jozef Gertli Danglár, výtvarník, obyvateľ Bratislavy

Vladimír Godár, hudobný skladateľ

Joseph Grim Feinberg, migrant

Tomáš Grega, divadlo DPM

Anna Grusková, divadelníčka a filmárka, obyvateľka Bratislavy

Ady Hajdu, herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90

Michaela Halcinová, divadlo DPM

Pavol Hardoš, politológ a pedagóg

Zuzana Hardoš Kurnasová, pedagogička

Michal Havran

Ladislav Hegyi, environmentalista, obyvateľ Bratislavy

Angelika Herucová, historička

Jaroslav Hochel, obyvateľ Bratislavy

Martin Chren

Matej Ivančík, historik, občiansky aktivista

Zuzana Ivašková, občianska aktérka, Local Act

Pavol Jablonický, Implementačná agentúra MPSVR SR

Roman Jančiga

Marta Jančkárová, redaktorka

Kateřina Javorská, scenáristka

Paula Jojárt, ľudskoprávna konzultantka a trénerka, rodená Prešpuráčka

Jakub Jošt, právnik

Ágnes Jókai, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90

Jana Juráňová, spisovateľka, ASPEKT

Marta Kabinová, riaditeľka Greenpeace Slovensko

Ivan Kamenec, historik

Dana Kašparová, občianska aktivistka, Nové Mesto nad Váhom

Martin Kákoni, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro

Veronika Kálnová

Juraj Kemka, herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90

Jaroslav Kilián, architekt, obyvateľ Bratislavy

Gabriela Kiliánová, etnologička, obyvateľka Bratislavy

Mirka Knesl, Educafe

Roman Kollárik, obyvateľ Bratislavy

Zuzana Konečná, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90
Jozef Koššuth

Peter Koštial, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro

Jana Kovalčíková, divadlo DPM

Uršula Kovalyk - spisovateľka a principálka Divadla bez domova

Martin Krajčo, gitarista

Patrik Krebs - učiteľ a principál Divadla bez domova

Alena Krempaská, Inštitút ľudských práv

Lenka Krištofová, novinárka

Katarína Krnová, ASPEKT

Zuzana Kusá, sociologička

Jaroslav Kyseľ, divadlo DPM

Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Ján Laš, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro

Andrej Lúčny, informatik, člen Inštitútu ľudských práv

Zuzana Maďarová, ASPEKT

Juraj Marušiak, vedecký pracovník

Silvia Masalová, obyvateľka Bratislavy

Ester Mateášiková, obyvateľka Bratislavy

Juraj Mesík, občan

Daniel Milo, obyvateľ Bratislavy

Jakub Mišák, osobný tréner, učiteľ pohybu, hrdý cépéčkar a pokrytecký milovník Bratislavy z Levíc

Branislav Mosný, divadlo DPM

Edo Mrva, Bi Centrum

Eduard Nižňanský, historik, Univerzita Komenského

Jakub Ondrušek, programátor, Bratislava

Zuzana Pálošová, metodička

Daniel Pastirčák, obyvateľ Bratislavy

Matej Pavlík, obyvateľ Bratislavy

Oľga Pietruchová, obyvateľka Bratislavy

Henrich Pifko, architekt

Ivana Pifková, referentka pre vedu EUBA

Jana Plichtová, Katedra psychológie FiF UK

Tomáš Pokorný, divadlo DPM

Rebeka Poláková, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90

Tomáš Profant, vyučujúci na FSEV, UK

Anna Pufflerová. obyvateľka Bratislavy

Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, obyvateľka Bratislavy

Katarína Rašlová, diabetologička

Eva Riečanská, etnologička

Michal Riečanský, obyvateľ Bratislavy

Silvia Ruppeldtová, prekladateľka, publicistka, latinoameristka

Nóra Ružičková, obyvateľka Bratislavy

Romana Schlesinger, ľudskoprávna aktivistka, obyvateľka a milovníčka Bratislavy

Vladimír Skokňa, občan

Marta Sládečková, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90

Pavel Smejkal

Bohdan Smieška, Bratislava

Marcela Spiššáková, o.z. Q Point

Eva Surovková, obyvateľka Bratislavy

Kristína Svarinská, divadlo DPM

Daniel Szabo, obyvateľ Bratislavy

Lucia Szabová, ľudskoprávna aktivistka

Milan Šebo

Aleš Šedivec, architekt

Marta Šimečková, prekladateľka, koordinátorka projektu Stredoeurópske fórum

Otto Šimko, právnik

Erik Šimšík, spisovateľ

Peter Šimun, herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90

Anna Šišková, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90

Daniel Škobla, sociológ

Tomáš Šprlák, psychológ, Bratislava

Alena Štefániková, obyvateľka Bratislavy

Jozef Šuchta, občiansky aktivista, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava – Rača

Tomáš Tajtak, občan, Budimír

Elena Teplanová, Bratislavčanka

Miroslav Tížik, vedecký pracovník

Herta Tkadlečková, historička

Viliam Tokár, Spoločnosť Stéphana Hessela

Ľubica Trgiňová, sociálna pracovníčka, Občan, demokracia a zodpovednosť, obyvateľka Bratislavy

Michal Truban, zakladateľ Websupport.sk

Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka

Tomáš Turek, divadlo DPM

Jozef Uhler

Daniel Vadovič, občan

Monika Varga Doležalová, obyvateľka Bratislavy

Peter Vittek, Bratislavčan

Monika Vrzgulová, etnologička

Helena Woleková, obyvateľka Bratislavy

Marcel Zajac, občan

Barbara Zavarská

Jana Jablonická Zezulová, Iniciatíva Inakosť

Katarína Zlochová, občianka

Bookmark and Share

Hodnotenie

7

Tento článok zatiaľ hodnotilo 258 čitateľov

Ako funguje hodnotenie článkov?

Odporúčame

Video

Čo s utečencami? vačší format, videoarchív


Fotoreport

Výstava v átriu

Čoskoro otvoríme našu fotogalériu.

Occupy Wall Street
Occupy Wall Street 5 Occupy Wall Street 4 Occupy Wall Street 3 Occupy Wall Street 2 Occupy Wall Street 1
Kreacionistické múzeum Petersburg (5) Kreacionistické múzeum Petersburg (4) Kreacionistické múzeum Petersburg (3) Kreacionistické múzeum Petersburg (2) Kreacionistické múzeum Petersburg (1)

Copyright © 2007 - 2018 jeToTak.sk. Všetky práva vyhradené. ISSN 1337-8872

Využívame spravodajstvo z databázy ČTK, ktorej obsah je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupňovanie tohoto obsahu či jeho častí verejnosti,
a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu ČTK výslovne zakázané. Copyright (2003) The Associated Press (AP) - všetky práva vyhradené.
Materiály agentury AP nesmú byť ďalej publikované, vysielané, prepisované alebo redistribuované.

Design by MONOGRAM and Maroš Schmidt, Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist