JeToTak.sk - úvodná stránka

Výber z blogov

Kam miznú regionálne rozdiely

Priepastné regionálne rozdiely Slovenska sa často spomínajú medzi najzávažnejšími problémami nášho štátu. V tejto veci sa zhoduje ...

[Štefan Domonkos]

Turecko na križovatke

Na prvý pohľad sa zdá, že život v Istanbule sa nezmenil. Na cestách sú zápchy, ľudia sa ponáhľajú na trajekt alebo na autobus. Už ...

[Joachim Becker]

Ľudské práva neonacistov aj utečencov sú rovnaké

Predvčerom bolo 10. decembra, Medzinárodný deň ľudských práv. No oslavovať toto výročie vo chvíli keď na Maďarskej hranici, v Tompe, ...

[Peter Weisenbacher]

Humanitárnu pomoc potrebujeme - aj my

Kríza žánru | Svet | Stephen O’Brien a Kevin J. Jenkins | 25.05.2016

_ma_small

V nasledujúcom desaťročí bude väčšina v súčasnosti zraniteľných ľudí na svete žiť v nestabilných mestách a krajinách postihnutých konfliktom. Pretrvanie tohto trendu spôsobí, že konflikty budú spotrebovávať 80% humanitárnych zdrojov, čo zabrzdí rozvoj a odčerpá bilióny dolárov.

Násilie a vojna vytiahli v roku 2014 zo svetovej ekonomiky 13%. Pretrvávajúce násilie a prehlbujúca sa nestabilita budú mať za následok stratené detstvo, životy aj príležitosti. My teda potrebujeme nájsť lepší spôsob ako zachraňovať životy teraz a zároveň vyriešiť príčiny tejto nestability a vybudovať odolnosť dlhodobo.       

Je potrebné, aby tento proces podporilo silné politické vedenie, ktoré bude konflikty riešiť a predchádzať im. V opačnom prípade sú ľudské a finančné náklady jednoducho priveľmi vysoké. V prípade absencie politického riešenia, ako je tomu napríklad v Sýrii, Iraku či Stredoafrickej republike, je realizácia humanitárnej akcie zásadne obmedzená.   Čo sa týka riešenia nestability, svetoví lídri, OSN a mimovládne organizácie urobili historický krok, keď prijali Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, zaviazali sa nikoho nevynechať a venovať pozornosť najmä tým, ktorí sú najviac v núdzi. V tomto zmysle svetoví lídri dali prísľub, že potreby a priority najzraniteľnejších ľudí sa dostanú do popredia všetkých snáh v oblasti rozvoja. Premenenie tohto sľubu na skutky je kľúčové pre realizáciu vízie generálneho tajomníka OSN – prvý Svetový humanitárny summit v histórii, ktorý sa bude konať 23.a 24.mája v Istanbule. Cieľom je posunúť sa od dodávania pomoci k vyriešeniu situácií, ktoré k žiadaniu pomoci vedú.  

Na to potrebujeme prestať vnímať pomoc a rozvoj ako niečo, čo nasleduje bezprostredne za sebou. Namiesto toho musíme nájsť spôsoby ako úplne znížiť zraniteľnosť a riziká, pričom sa zároveň budeme snažiť naplniť naliehavé humanitárne potreby v súlade s humanitárnymi princípmi. Táto zmena naruší náš dnešný model, v ktorom na rôznych projektoch súčasne pracujú humanitárne, rozvojové, mierové, bezpečnostné a iné inštitúcie, s rôznymi rozpočtami, ale v  tých istých komunitách. Namiesto toho tam, kde je to možné, budú vlády, humanitárne a rozvojové agentúry, mimovládne organizácie a súkromný sektor spolu pracovať na tom, aby si nastavili spoločné ciele a výsledky na viacero rokov dopredu.         

To si bude vyžadovať, aby sme pracovali transparentne, rozvinuli spoločné chápanie rizík a zraniteľnosti, ktorej ľudia čelia v jednotlivých oblastiach a stavali si priority, ako ich chceme všetky riešiť. Bude si to od každého z nás vyžadovať, aby sme prekonali inštitucionálne bariéry.   Očakávame, že sa ukončia krátkodobé projekty, ktoré sa rok čo rok začínajú, a ktoré posledné desaťročia v humanitárnej oblasti dominovali. Poskytovali však málo priestoru na to, aby sme sa strategicky zamerali na výsledky, ktoré máme prinášať ľuďom, ktorým slúžime.  

V prípade Konžskej demokratickej republiky, Somálska či Sudánu sa každoročné výzvy na projekty opakovali 13 rokov po sebe. Ľudia nechcú len jednoducho prežiť, chcú si zlepšiť vyhliadky do budúcnosti pre seba aj svoje deti. Dlhodobé zlepšenie si vyžaduje skutočné partnerstvá s lokálnymi partnermi, ktoré stavajú na dôvere, dlhodobej podpore a na delení sa o zdroje a znalosti. Tam kde je to žiaduce, partneri musia podporiť existujúce národné a regionálne kapacity, a v prípade potreby ich namiesto náhrady medzinárodnými systémami radšej rozšíriť a doplniť. To všetko bez zasahovania do humanitárnych princípov neutrality, nestrannosti nezávislosti a ľudskosti.     

V tom správnom kontexte by sa programy na základe hotovosti mali stať pravidlom, nie výnimkou, a mali by stavať skôr na sieťach národnej a regionálnej bezpečnosti, ktoré môžu posilniť systémy sociálnej ochrany.     

Mimovládna organizácia World Vision a ďalšie ponúkajú pomoc vo forme poskytnutia hotovosti pri riešení humanitárnych situácií ako napríklad v Libanone, Jordánsku, Južnom Sudáne a Nepále. Postupne bude táto forma pomoci čoraz dôležitejšia pri budovaní odolnosti a dôstojnosti detí, rodín a komunít postihnutých katastrofami.    Rovnako musíme zmeniť spôsob, akým investujeme do znižovania zraniteľnosti. Je jasné, že je rozumnejšie intervenovať včas a znížiť riziko ako čakať, kým sa kríza naplno rozvinie. Predvídateľné viacročné plánovanie umožní lepšie strategické plánovanie a reálnejšie zmeny ako súčasný model, ktorý sa sústreďuje na výsledky agentúr. Potrebujeme transparentnosť strednodobých cieľov, aby sme vedeli vyhodnotiť, či sa nám darí naše ciele skutočne dosahovať. Na to, aby sme to dosiahli, potrebujeme prestať podporovať izolované projekty, ktoré predlžujú fragmentáciu služieb a chaos, ktorý po kríze vzniká.   

Súkromný sektor, mimovládne organizácie, náboženské skupiny a mládež majú každý nezastupiteľnú úlohu v zmenšovaní priepasti medzi pomocou a rozvojom. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a World Vision nadviazali spoluprácu s rôznymi partnermi, ktorí dosahujú lepšie výsledky. Príkladov je mnoho, ako napríklad súkromný sektor vo východnej Afrike, náboženské skupiny v západnej Afrike v rámci odozvy na ebolu a lídri mimovládnych organizácií a mládež v Stredoafrickej republike. Sme presvedčení, že keď rozšírime tieto partnerstvá po celom svete, zvýšime kvalitu, dosah a efektivitu našej pomoci.   

Ak hovoríme o záväzkoch, ktoré vyplynú zo Svetového humanitárneho summitu, musíme sa všetci zhodnúť na tom, že najbezbrannejším ľuďom na svete, ktorí sú najviac vystavení humanitárnym problémom, zastavíme len jednoduché poskytovanie dodávok. Namiesto toho im musíme načúvať a registrovať ich volania po sebestačnosti a pomôcť im znížiť ich zraniteľnosť z dlhodobého hľadiska.  

Organizácia World Vision predloží na summite odvážne záväzky týkajúce sa financovania, aktivít na úrovni miest, inovácií, ochrany detí, budovania mieru a partnerstiev. Generálny tajomník OSN vyzýva svetových lídrov, donorov, súkromný sektor, investorov a rozvojové agentúry, aby urobili silné záväzky, ktoré vytvoria potrebné zmeny, ktoré nikoho nevynechajú, a ktoré raz a navždy zatvoria priepasť medzi pomocou a rozvojom.      

__________________________

Stephen O’Brien je koordinátorom pre núdzovú pomoc a námestníkom generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti.

Kevin J. Jenkins je predsedom a výkonným riaditeľom World Vision International

Bookmark and Share

Hodnotenie

7

Tento článok zatiaľ hodnotilo 258 čitateľov

Ako funguje hodnotenie článkov?

Odporúčame

Video

Čo s utečencami? vačší format, videoarchív


Fotoreport

Výstava v átriu

Čoskoro otvoríme našu fotogalériu.

Occupy Wall Street
Occupy Wall Street 5 Occupy Wall Street 4 Occupy Wall Street 3 Occupy Wall Street 2 Occupy Wall Street 1
Kreacionistické múzeum Petersburg (5) Kreacionistické múzeum Petersburg (4) Kreacionistické múzeum Petersburg (3) Kreacionistické múzeum Petersburg (2) Kreacionistické múzeum Petersburg (1)

Copyright © 2007 - 2018 jeToTak.sk. Všetky práva vyhradené. ISSN 1337-8872

Využívame spravodajstvo z databázy ČTK, ktorej obsah je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupňovanie tohoto obsahu či jeho častí verejnosti,
a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu ČTK výslovne zakázané. Copyright (2003) The Associated Press (AP) - všetky práva vyhradené.
Materiály agentury AP nesmú byť ďalej publikované, vysielané, prepisované alebo redistribuované.

Design by MONOGRAM and Maroš Schmidt, Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist